چگونه با کارمندان خود رفتار کنيم؟

شما اینجا هستید::///چگونه با کارمندان خود رفتار کنيم؟

چگونه با کارمندان خود رفتار کنیم؟

به عنوان يک مدير شماهم برند رفتاري خاص خود را داريد شيوه اي که با کارکنان خود رفتار ميکنيد جايگاه شما را به عنوان نوعي خاصي از يک کالا در ميان با ارزشترين مشتريان و کارکنان مشخص ميکند. ويژه گي هاي ذاتي شما تعداد زيادي از مشخصه هايتان را به مشتريان منتقل ميکند. “وقتي که مردم تعهدات برند مديريتي شما را تجربه ميکنند و تصميم ميگيرند که به عنوان مشتري به شما وفادار باقي بمانند يا خير اينها لحظات واقعيست”. شيوه اي که هر روز با کارکنان برخورد ميکنيد حتي در زمانهاي بي اهميت تعهدات برند را ايجاد ميکند و همچنين مشخص ميکند که چقدر مشتريان شما به شرکت و اداره ي شما وفادار هستند.

چگونه با کارمندان رفتار کنیم

شيوه ي برخورد روزانه با کارکنان تعهدات برند شما را ايجاد ميکند.با فرض اينکه اساسا رفتار انساني مناسبي داريد، برند رفتار مديريتي شماميتواند انواعي از ويژگي ها را داشته باشد و جذاب هم باشد. فقط لازم است که تجربه ي احساسي که ميخواهيد کارکنان داشته باشند را ايجاد کنيد و در نتيجه اين تجربه را براي مشتريان هم فراهم کنيد.
عادات شخصي شما، بايد استانداردهاي با کيفيتي که از تيم انتظار داريد را نشان دهد.

اگر خواستار اداره اي سازمان يافته، مرتب و تميز هستيدمحل کار خود شما چقدر تميز است؟ اگر خواستار اين هستيد که کارکنان شما به خوبي و درستي با مشتريان حرف بزنند، آيا نحوه صحبت کردن شما چنين استانداردي را برآورده ميکند؟ از دايره لغات مناسب براي اين کار استفاده ميکنيد؟ آيا کلماتي که استفاده ميکنيد لحن درست آداب معاشرت را نشان ميدهند؟ آيا به گونه اي لباس ميپوشيد که از کارمنداني که با مشتريان سر و کار دارند انتظار داشته باشيد که مانند شما لباس بپوشند؟
آيا با کار کنان خود به شيوه اي برخورد ميکنيد که از آنها انتظار داريد با مشتريان همانگونه برخورد کنند؟
اگر خواهان يک خدمت بسيار خوب به مشتريان از جانب بخش خود هستيد بايد به گونه اي با کارمندان رفتار کنيد که گويي در حال ارائه خدمتي بسيار خوب به آنها هستيد. آيا تماس هاي تلفني و ايميل هاي کارمندانتان را سريع پاسخ ميدهيد؟آيا به قرارهايي که با آنها گذاشتيد احترام ميگذاريد؟آيا رازهاي آنها را پيش خود نگه ميداريد؟آيا وقوع اشتباهات ساده و نادر را به حداقل ميرسانيد؟
آيا شما با فرهنگ کلي شرکت تطابق داريد؟
شرکت هايي که مشتريان آنها خواستار تجربه هاي رسمي و جديد هستند توسط کارکناني که به شيوه اي رسمي و جديد رفتار ميکنند، بهترين خدمات را دريافت ميکنند. خود اين کارکنان هم بهترين خدمات را از مديراني با رفتار ظاهري رسمي تر دريافت ميکنند.

 

رفتار با کارمندان تان مهمترین بخش از مدیریت را تشکیل میدهد. بسیار در سازمانهایی بودیم که با توجه به پوششدهی بالای مادی چالش شدید ریزش نیرو گریبانشان را گرفته بود. پس از انجام مطالعات و بررسی ها متوجه به رفتار غیر مناسب و غیر هوشمندانه مدیریت با کارمندان میشدیم. یک مدیر یا “دپارتمان منابع انسانی” موفق و ماندگار در درجه اول باید بداند که مهمترین مشتری هر سازمان کارمندان آن سازمان هستند، مادامی که کارمندان شما به شما و سازمانتان عشق و علاقه ندارند انتظار وفاداری از آنها نداشته باشید!

به عنوان يک مدير شما هم باید برند رفتاري خاص خود را داشته باشید. شيوه اي که با کارکنان خود رفتار ميکنيد جايگاه شما را به عنوان صاحب برند در ميان با ارزشترين مشتريان و کارکنانتان مشخص ميکند. در ابتدای صحبتهایم به این نکته اشاره کردم که مهمترین مشتری هر سازمانی کارمندان آن سازمان هستند. فرض کنید که شما به عنوان مدیر در جایگاه برند و کارمندانتان در جایگاه مشتریان شما هستند.
خوب در اینجا ويژه گي هاي ذاتي شما تعداد زيادي از مشخصه هايتان را به مشتريان منتقل ميکند. وقتي که مردم تعهدات برند مديريتي شما را تجربه ميکنند و تصميم ميگيرند که به عنوان مشتري به شما وفادار باقي بمانند يا خير. اگر شما به تعهدات خود به عنوان برند پابند باشید قطعا مشتریان شما وفادار می میانند. شيوه اي که هر روز با کارکنان برخورد ميکنيد حتي در زمانهاي بي اهميت تعهدات برند مدیریتی را ايجاد ميکند و همچنين مشخص ميکند که چقدر مشتريان یا همان کارمندان شما به شرکت و اداره ي شما وفادار هستند.

رفتار با کارمندان

شيوه ي برخورد روزانه با کارکنان تعهدات برند شما را ايجاد ميکند.با فرض اينکه اساسا رفتار انساني مناسبي داريد، برند رفتار مديريتي شما ميتواند انواعي از ويژگي ها را داشته باشد و جذاب هم باشد. فقط لازم است که تجربه ي احساسي که ميخواهيد کارکنان داشته باشند را ايجاد کنيد و در نتيجه آنها را به سازمانتان پایبند کنيد.
عادات شخصي شما، بايد استانداردهاي با کيفيتي که از تيم انتظار داريد را نشان دهد.

از طرفی رفتار شما در سازمانتان آینه رفتاری کارمندانتان هست. بگذارید با یک مثال برایتان این موضوع را ملموس تر کنم . یکی از سازمانهایی که ما مدت طولانی همکاری داشتیم کلیه مدیرهای میانی رفتاربسیار حمایت میکردنند از تیم تحت نظرشان. این موضوع برای ما بسیار جالب بود بررسی و مطالعه روی افراد آن سازمان متوجه شدیم که این رفتار ناشی از الگو برداری از مدیریت میباشد. مدیریت مجموعه که بسیار از اعضای تیم خود حمایت میکرد این رفتار را تبدیل به یک فرهنگ سازمانی کرده بود.  اگر خواستار اداره اي سازمان يافته، مرتب و تميز هستيد محل کار خود شما چقدر تميز است؟ اگر خواستار اين هستيد که کارکنان شما به خوبي و درستي با مشتريان حرف بزنند، آيا نحوه صحبت کردن شما چنين استانداردي را برآورده ميکند؟ از دايره لغات مناسب براي اين کار استفاده ميکنيد؟ آيا کلماتي که استفاده ميکنيد لحن درست آداب معاشرت را نشان ميدهند؟ آيا به گونه اي لباس ميپوشيد که از کارمنداني که با مشتريان سر و کار دارند انتظار داشته باشيد که مانند شما لباس بپوشند؟
آيا با کار کنان خود به شيوه اي برخورد ميکنيد که از آنها انتظار داريد با مشتريان همانگونه برخورد کنند؟
اگر خواهان يک خدمت بسيار خوب به مشتريان از جانب بخش خود هستيد بايد به گونه اي با کارمندان رفتار کنيد که گويي در حال ارائه خدمتي بسيار خوب به آنها هستيد. آيا تماس هاي تلفني و ايميل هاي کارمندانتان را سريع پاسخ ميدهيد؟ آيا به قرارهايي که با آنها گذاشتيد احترام ميگذاريد؟ آيا رازهاي آنها را پيش خود نگه ميداريد؟ آيا وقوع اشتباهات ساده و نادر را به حداقل ميرسانيد؟
آيا شما با فرهنگ کلي شرکت تطابق داريد؟
شرکت هايي که مشتريان آنها خواستار تجربه هاي رسمي و جديد هستند توسط کارکناني که به شيوه اي رسمي و جديد رفتار ميکنند، بهترين خدمات را دريافت ميکنند. خود اين کارکنان هم بهترين خدمات را از مديراني با رفتار ظاهري رسمي تر دريافت ميکنند.

نحوه رفتار با کارمندان

به طور کلی همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید که کارمندان وفادار شما را در میان راه تنها نمی گذارند، با مشتریان شما رفتار مناسب دارند، ناراحتی خود را با کم کاری تلافی نمی کنند، آنها طوری در سازمان شما فعالیت می کنند که گویی هر کدام مالک این سازمان هستند. اما این إحساس مالکیت و تعلق خاطر را شمایید که در نیروهای خود ایجاد می کنید. شمایید ک بار فتار و احترام به آنها می قبولانید که این سازمان متعلق به تک تک افراد است و نقش هر کدام را از واحدهای خدماتی تا مدیران ارشد در رسیدن به تارگت نهایی برایشان شفاف می کنید، افراد تیم شما علاوه بر اینکه  مستحق رفتار پر احترام و در خور شان از سمت شما هستند نیازمند این هستند که بدانند برای سازمان شما و در رسدن به اهداف و تارگتها مفید و ارزشمندند.

البته بحث ایفای تعهدات مالی هم در وفاداری نیروها همیشه مطرح خواهد بود که خود معقوله ای جدا ست و در مقالات بعدی به اختصار به آن خواهیم پرداخت.

02126769603
توسط | ۱۳۹۷-۲-۲۱ ۱۷:۲۵:۰۷ +۰۰:۰۰ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۵|مقالات مدیریت, منابع انسانی|

در باره نویسنده :

کارشناس اقتصاد ، مشاور در زمینه مدیریت و افزایش فروش بنگاههای اقتصادی ، نویسنده مجلات برتر موفقیت

ثبت ديدگاه

تماس با ما

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از صدر، کوچه سیمیاری، پلاک 6

تلفن: 02126769603 - 02122242997