خدمات مشاوره مدیریت رسا ۱۳۹۷-۲-۲۱ ۱۷:۲۴:۵۷ +۰۰:۰۰
management consultant-HR mainpage
management consultant-business mainpage
مشاوره-مدیریت-توسعه

با رسا قدم های توسعه را بردارید

.هدف تنها کار کردن نیست، بلکه ایجاد تغییر است

تیم رسا پس از برسی شرایط و پایش اطلاعات با توجه به اهداف توافق شده، پیشرفت و بهبود در کسب و کار را به صورت قابل اندازه گیری ارائه میکند. همچنین این تحولات درعملکرد، توسط روشهای ثابت شده بهبود کسب و کار با سرعتی بالا و پایدار انجام میپذیرد.

در بسیاری از کسب و کارها فرصتهای بسیار چشمگیری وجود دارند که با اندکی تامل خود را نمایان کرده و با تصمیمات صحیح میتوان به آنها دست یافت، ولی باتوجه به فشار کاری و گاه دیدگاه نامناسب این فرصتها از چشم مدیران و راهبران پنهان میماند. این فرصتها میتوانند هم در جهت رشد و توسعه و هم در جهت عملکرد فرآیند بنگاه باشند. همیشه در چنین شرایطی یک رویکرد موثر وجود دارد که مشاوره بهبود رهبری و کسب و کار ما به شما نشان خواهد داد که این رویکرد دقیقا چه مواردی را شامل میشود.

به اشتراک گذاری دانش و یافته هایمان یکی از بخشهای اصلی ماموریت ماست. تیم مشاوره مدیریت رسا به منظور ایجاد بهبود به صورت قابل توجه، سریع و پایدار دانش و یافته های خود را با شما به اشتراک گذاشته و همچنین با ارائه راهکارهای ساده و عملی، اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری صحیح و همچنین بر اساس واقعیت را فراهم می آورد. درنهایت بازتاب این فعالیتها در حاشیه های سود بنگاه نمایان خواهد شد.

هم اکنون رسا را ارزیابی کنید

تصور کنید که نتایج و عملکرد کسب و کارتان بهترین حالت خود را داشته باشد و باور داشته باشید که میتوانید شرایطی را به وجود بیاورید که کسب و کارتان بهتر از بهترین حالت فعلی خود عمل کند و این روند ادامه داشته باشد. درنهایت مشخص کنید این تصور در مقابل هزینه ها، درآمد و سود شما چه ارزشی دارد.

برخی از مشتریان ما

مشاوره مدیریت
ارتباط با رسا

تماس با ما

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از صدر، کوچه سیمیاری، پلاک 6

تلفن: 02126769603 - 02122242997