کسب و کار

« بهبود کسب و کار اتفاقی صورت نمی گیرد ، بلکه حاصل برنامه ریزی و تلاش تیمی است »

management-consultant-business-bulb

راه اندازی کسب و کار رکن اصلی ایجاد و تشکیل بنگاه های اقتصادی است. مدیران سازمان ها همواره به دنبال رشد بنگاه تحت هدایت خود از طریق توسعه فروش می باشند. مهمترین فاکتور رشد یک شرکت داشتن مشتریان پا برجا و وفادار است. از همین رو رهبران سازمان ها می بایست به هر مشتری به عنوان یک منبع با ارزش ، گذرا و محدود نگاه کنند. با این نگرش مدیران سازمان ها ارزش ویژه ای برای مشتریان خود قائل می شوند و برای ایجاد سلسله ای از مشتریان وفادار از تخصص و دانش مشاوره مدیریت بهره می گیرند.

« پیشتازی در عرصه رقابت بازار از طریق نوآوری و تکامل هوشمندانه اتفاق می افتد »

نقش مشاوره مدیریت در فراهم آوردن شرایط درک بهتر از مشتریان و ارائه ی استراتژی های کاربردی برای ایجاد روابط عمیق تر و سودآورتر با آنها جهت شناسایی و جداسازی بخش های بازاریابی و فروش فعال از غیر فعال و توسعه مشتریان فراگیر و بینش بازار برای شناسایی فرصت جدید بسیار پر رنگ است.

آنچه در فرایند بازاریابی و فروش سازمان ها می بایست مورد ارزیابیم مستمر قرار بگیرد کیفیت ارائه ی خدمات به مشتریان است. حقیقتاً این بخش از فرایند بازاریابی و فروش بعنوان اساسی ترین عال ایجاد مشتریان وفادار به حساب می آید و اعتلای یک سازمان در گرو همین خدمات است. تیم مشاوره مدیریت رسا با تبحر خاص ، ساز و کار ارائه ی خدمات متمایز به مشتریان را ایجاد و به مدیران سازمان ها ارائه می نماید.

خدمات تیم مشاوره مدیریت رسا در بخش کسب و کار

مراحل مشاوره مدیریت کسب و کار - مشاوره مدیریت - مشاوره مدیریتی - بهبود کسب و کار - توسعه کسب و کار - کسب و کار

موارد مشاوره مدیریت در بخش کسب و کار

 • لزوم ایجاد بینش ؛ تجزیه و تحلیل بازار
 • نحوه یافتن روش های کسب مشتریان بیشتر
 • تعریف استراتژی های بازاریابی ؛ افزایش اثربخشی بازاریابی
 • افزایش توانایی و اثر بخشی فروش ؛ دستیابی به فروش موثر
 • سرعت بخشیدن به چرخه ی فروش
 • افزایش سطح رضایتمندی مشتریان
 • وفادار سازی مشتریان ؛ روش ها و نحوه اجرای مشتری مداری
 • ایجاد مزیت های رقابتی بیشتر
 • ارائه فروش تاثیرگذار و کانالهای پشتیبانی بیشتر
 • رسیدن به محصول جدید و آغاز کسب و کار موفق تر
 • ارتقاء تصویر و ارزش برند
 • روش های منطقی قیمت گذاری
02126769603