شناسایی و تعریف مشکلات کسب و کار ۱۳۹۷-۲-۲۱ ۱۷:۲۴:۵۴ +۰۰:۰۰

شناسایی و تعریف مشکلات کسب و کار

« اگر یک ساعت به من مهلت داده می شد تا سیاره زمین را نجات بدهم ، ۵۹ دقیقه ی آن را برای

تعریف مشکلات و ۱ دقیقه را برای حل آن صرف می کردم – آلبرت انشتین »

مشکلات کسب و کار - مشاوره کسب و کار

شناخت و تعریف مشکلات کسب و کار: این جمله آلبرت انشتین شاید اغراق آمیز باشد اما اهمیت شناسایی و تعریف مشکلات را نشان می دهد. در واقع این حقیقت را خاطر نشان می کند که راه حل مشکلات در خود شناسایی دقیق آنها نهفته است. با تعریف مناسب مشکلات ، حل آنها آسانتر می شود که حاصل آن صرفه جویی در وقت ، پول و منابع می باشد.

مشکلات کسب و کار - مشاوره کسب و کار

سازمانهای موفق مقداری وقت صرف می کنند تا درباره سازمان خود بیندیشند و ببینند که موضع سازمان چیست و در کجا قرار دارد ، در آینده چه نوع سازمانی خواهند بود و آنگاه درصدد اجرای برنامه ها و سیاستهایی بر می آیند تا بتوانند در یک دوره معقول به جایگاه مطلوب و مورد نظر برسند.

شناسایی و تعریف مشکلات مهمترین مهارت کسب و کار است. اساس مدیریت یک کسب و کار در حل مشکلات آن است. در واقع آنچه مدیران شرکتها را با چالش جدی مواجه می کند عدم شناسایی دقیق و موشکافانه ی مشکلات کسب و کار سازمان تحت هدایت آنها می باشد. یکی از شاخه های تخصصی مشاوره مدیریت شناسایی و تعریف مشکلات کسب و کار است.

تیم مشاوره مدیریت رسا با رویکرد تخصصی ، ضمن شناسایی مشکلات موجود در یک سازمان راهکارهای لازم برای حل آنها را ارائه می نمایند.

مشکلات کسب و کار

امروزه هدایت بنگاه های اقتصادی کاری دشوار و مستلزم دقت زیاد است. آنچه باعث پویایی یک سازمان می گردد درک صحیح از مشکلات و ارائه راه حل های علمی و عملی است. اغلب مشکلات کسب و کار سازمان ها در موارد زیر خلاصه می شود.

 • ساختاری و فرایندی
 • نیروی انسانی مناسب
 • بازاریابی و فروش
 • وفادارسازی مشتریان
 • تولید و عرضه محصولات
 • کانالها و چرخه ی توزیع
 • سایر مشکلات مرتبط با کسب و کار

در یک سازمان ممکن است یک یا چند نوع مشکل وجود داشته باشد و تخصص مشاوره مدیریت شناسایی و تعریف این مشکلات است. باید در نظر داشت حتی اگر یک نوع مشکل در یک سازمان وجود داشته باشد و شناسایی نشود ، در روند اجرای امور خلل ایجاد می کند که به مرور زمینه ساز بروز مشکلات بعدی خواهد شد. در همین راستا می بایست برای حل هر یک از مشکلات برنامه ریزی و راهکارهای عملی تهیه و ارائه گردد.

 تجزیه و تحلیل مشکلات چیست ؟

تجزیه و تحلیل مشکلات مجموعه ای از وظایف تحلیلی به منظور افزایش درک طراحان از یک وضعیت نامتعادل، برای طراحی ایجاد تغییر و تعادل در وضعیت کنونی است.

مشکلات کسب و کار - مشاوره کسب و کار

وظایف تیم مشاوره مدیریت رسا برای شناسایی و تعریف دقیق مشکلات کسب و کار

 • کنکاش و بررسی وضعیت فعلی
 • بررسی تمام زوایای چالش های کسب و کار سازمان
 • بررسی علل بروز مشکلات و طرح سوالات
 • شناسایی راه حل های عملی و ممکن
 • ارائه مسیرها و فرصت های جایگزین
 • اولویت بندی راه حل های بالقوه
 • اتخاذ تصمیم و برنامه ریزی
 • تنطیم معیارها و شاخص های اندازه گیری حل مشکلات
 • تفویض مسئولیت به نیروهای سازمان و اجرای برنامه از طریق آنها
02126769603

تماس با ما

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از صدر، کوچه سیمیاری، پلاک 6

تلفن: 02126769603 - 02122242997