تماس با ما

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از صدر، کوچه سیمیاری، پلاک 6

تلفن : 02126769603 - 02122242997

مقالات مدیریت

فروردین ۱۳۹۷

لزوم آنالیز شغلی

توسط |فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۷|

اسفند ۱۳۹۶

حفظ منابع انسانی

توسط |اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۶|

لزوم توسعه منابع انسانی

توسط |اسفند ۲۳ام, ۱۳۹۶|

توانمندسازی کارکنان

توسط |اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۶|

انگیزه منابع انسانی

توسط |اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۶|

رضایت شغلی چیست؟

توسط |اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۶|

مدیریت استعداد

توسط |اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۶|

اسفند ۱۳۹۶

استراتژی برخورد با نیروی جدید

توسط |اسفند ۴ام, ۱۳۹۶|

منابع انسانی چیست – تعریف منابع انسانی

توسط |اسفند ۲ام, ۱۳۹۶|

آبان ۱۳۹۶

مدیریت ریسک و اثر آن بر مزیت رقابتی

توسط |آبان ۱۷ام, ۱۳۹۶|