آسیب شناسی و عارضه یابی

شما اینجا هستید:://آسیب شناسی و عارضه یابی
آسیب شناسی و عارضه یابی ۱۳۹۷-۲-۲۱ ۱۷:۲۴:۵۶ +۰۰:۰۰

عارضه یابی و آسیب شناسی منابع انسانی

اغلب سازمانها چه دولتی و چه خصوصی با چالش های جدید در بخش های گوناگون روبرو هستند. فشار رو به تزاید در عرصه رقابت داخلی و جهانی با منابع محدود بدین معناست که همگی می بایست برای تضمین رونق و شکوفایی سازمان خود با هم کار کنند. عارضه یابی و آسیب شناسی منابع انسانی از اقدامات استراتژیک مشاوره مدیریت برای بهبود عملکرد سازمانها به شمار می آید که با شناسایی و رفع آنها سازمانها تجدید حیات خواهند یافت. بنابراین عارضه یابی و آسیب شناسی منابع انسانی را باید یکی از شاه کلیدهای موفقیت سازمان ها نامید و بهبود روند و توسعه یک سازمان ارتباط مستقیم با شناسایی درست نقاط قوت و نقاط ضعف آن سازمان دارد.

آسیب شناسی منابع انسانی - عارضه یابی منابع انسانی

«رفع مشکلات منابع انسانی در گرو رفع مشکلات خودمان است»

مشاوره مدیریت با فهم و درك مناسبی که از فرایند عارضه يابي بدست می آورد، لیستی از کمبود ها و کاستی های مهم سازمان را تهیه و راهکارهای لازم برای رفع آنها را ارائه می کند. مشاوره مدیریت در اولین گام اقدام به شناخت و تجزیه و تحلیل ساختار، فرایندها و روش های اجرایی یک سازمان می نماید و با انجام مطالعات کارشناسانه مشکلات را شناسایی می کند. به عبارتی شناسایی و تشخیص علل نابسامانی و ناکارآمدی نیروی انسانی و ارائه راه حل های عملی جهت بهسازی عملکرد آنها جزء اصلی ترین وظایف مشاوره مدیریت تلقی می گردد.

تیم مشاوره مدیریت رسا با مطالعه و تحقیق بر روی ساختار، رفتار و محیط منابع انسانی سازمانها، اقدام به آسیب شناسی و عارضه یابی در این بخش می کند. رفع مشکلات و به حداقل رساندن چالش های منابع انسانی از طریق ترغیب نیروی انسانی به همکاری، تعاون و خلاقیت مورد نیاز برای دستیابی به اهداف سازمانی؛ چهار چوب اصلی کار تیم مشاوره مدیریت رسا در بخش عارضه یابی و آسیب شناسی منابع انسانی را تشکیل می دهد.

تیم مشاوره مدیریت رسا با انجام عارضه یابی موارد زیر را شناسایی می کند:

  • شناسایی نقاط ضعف و نقاط قوت سازمان
  • مشکلات نیروی انسانی و دلایل کندی در روند انجام امور سازمان
  • دلایل پایین بودن بهره وری نیروی انسانی
  • مشکلات رفتاری و موارد مرتبط با انگیزش و رضایت شغلی نیروها
  • مشکلات ساختاری و موارد مرتبط با فرايندها، روش های اجرایی و مقررات درون سازمان
  • مشکلات محیطی و موارد مرتبط با ارگونومی و محیط کار
02126769603

تماس با ما

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از صدر، کوچه سیمیاری، پلاک 6

تلفن: 02126769603 - 02122242997