شاخص های ارزشیابی عملکرد

شما اینجا هستید:://شاخص های ارزشیابی عملکرد
شاخص های ارزشیابی عملکرد ۱۳۹۷-۲-۲۱ ۱۷:۲۴:۵۶ +۰۰:۰۰

ارزشیابی عملکرد

« ارزشیابی عملکرد ابزاری جهت توسعه نیروی انسانی است نه برای تحقیر آنها »

مفهوم ارزشیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد - ارزشیابی عملکرد - ارزیابی

ارزیابی عملکرد افراد به روش سیستماتیک که بعنوان یک ابزار توسعه ای برای توسعه همه جانبه کارکنان و سازمان به کار می رود ارزشیابی عملکرد نامیده می شود. هدف این است که مدیران از کارآمدی و سودمندی نیروهای خود آگاه شوند. با شناسایی نیروهای کارآمد و سودمند به مدیران کمک می کند تا با تقدیر و تشکر، انگیزه و عملکرد آنها را تقویت و بهبود ببخشند.
بدین منظور می بایست عواملی مانند دانش کار، کیفیت و کمیت خروجی، ابتکار، قدرت رهبری، نظارت، اعتماد، همکاری، قضاوت، تطبیق پذیری و سلامت اندازه گیری شوند. تیم مشاوره مدیریت رسا با انجام تخصصی ارزیابی عملکرد نیروی انسانی و ارائه گزارشات کارشناسی و فنی، به مدیران کمک می کند تا با اتخاذ تصمیمات اصولی و درست، سازمان تحت هدایت خود را پویا و موفق نمایند.

لزوم ارزیابی عملکرد

مشغله بیش از حد مدیران اغلب منجر به روزمرگی می شود که آنها را از پرداختن به اموری که نقش سازنده ای در بهبود روند سازمان تحت هدایتشان دارد منع می کند. اساس کار مشاوره مدیریت بر اصل توجه و پرداختن به اینگونه امور استوار است.
یکی از امور حائز اهمیت در مشاوره مدیریت ، ارزیابی عملکرد است. فرایند ارزیابی عملکرد چارچوپ تشخیص میزان دستیابی نیروها به اهداف و تارگت های تعیین شده را تشکیل می دهد که بوسیله آن می توان در مورد تارگت های پیش رو و عملکرد آینده نیروی انسانی برنامه ریزی کرد.
همچنین ابزاری بسیار قوی برای انگیزش نیروهاست که آنها را در اهداف بزرگتر سازمانی سهیم می کند. وجود انتظارات شفاف و مشخص و ایجاد این درک که چگونه تارگت های آنها با اهداف سازمانی هم راستا می باشد مشوق کامیابی آنها خواهد بود.

ارزیابی عملکرد - ارزشیابی عملکرد - ارزیابی

تیم مشاوره مدیریت رسا با تعریف علمی فرایند ارزشیابی عملکرد در یک سازمان، فرصت تشخیص عملکرد و رفتارهای نیروی های انسانی در قبال اهداف و تارگت های تعیین شده را ایجاد و شرایط لازم برای موفقیت آنها را فراهم می کند.
متخصصین تیم مشاوره مدیریت رسا با ایجاد فرایند ارزشیابی عملکرد به مدیران کمک می کند که کارکنان را به گونه ای سازمان یافته رهبری و هدایت نمایند. با اجرای ارزشیابی عملکرد مدیران به نقاط قوت و نقاط ضعف نیروها پی می برند و فرصت های پیشرفت و توسعه آنها را تشخیص می دهند.


« استفاده صحیح از نتایج ارزشیابی عملکرد منجر به تحول و شکوفایی نیروی انسانی خواهد شد »

استانداردهای ارزشیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد - ارزشیابی عملکرد - ارزیابی

اولین مرحله در فرایند ارزشیابی عملکرد تعریف استاندارها برای مقایسه عملکرد واقعی نیروها می باشد. این مرحله نیازمند تعیین معیارهایی است که بتواند در مورد موفقیت و یا عدم موفقیت و میزان همکاری نیروها برای دستیابی به اهداف سازمانی قضاوت کند.
استانداردها باید شفاف، قابل فهم و قابل محاسبه و اندازه گیری باشد و در صورتی که عملکرد کارکنان قابل محاسبه نباشد در تعریف استانداردها باید حساسیت و دقت لازم را به کار برد.

پارامترهای ارزشیابی عملکرد

پارامترهای گوناگون همچون سطح دانش و آگاهی شغلی، عملکرد و خروجی های کاری، مسئولیت پذیری ها و رفتارهای نیروهای انسانی مورد ارزیابی قرار می گیرد. پارمترهای ارزشیابی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:

شایستگی های فردی

 • دانش شغل، آموزش های موثر و مهارت های مذاکره.
 • تاثیرگذاری و نفوذ بر دیگران و تاثیرپذیری.
 • قاطیعت تفکر و توانایی چالش پذیری.
 • الگو پذیری و مدیریت تغییر.
 • توانایی برقراری ارتباط گفتاری و نوشتاری و روابط گروهی.
 • شخصیت قابل احترام، سازگاری و همسازی با مردم و مشتریان.
 • استعداد و توانایی یادگیری، توسعه، برنامه ریزی و استفاده از منابع.

شایستگی های مربوط به کار

 • جمع آوری اطلاعات عارضه یابی.
 • تفکر تحلیلی، تفکر رو به جلو، تفکر مفهومی و تفکر استراتژیک.
 • مهارت فنی، ابتکار و نوآوری.
 • نتیجه گرایی و روحیه کارآفرینی.
 • نظم و دقت و قاطعیت در انجام امور.

شایستگی های خود مدیریتی

 • اعتماد به نفس.
 • مدیریت استرس.
 • اعتبار شخصی.
 • انعطاف پذیری.
02126769603

تماس با ما

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از صدر، کوچه سیمیاری، پلاک 6

تلفن: 02126769603 - 02122242997