تغییر نگرش و کارآمدسازی

شما اینجا هستید:://تغییر نگرش و کارآمدسازی
تغییر نگرش و کارآمدسازی ۱۳۹۷-۲-۲۱ ۱۷:۲۴:۵۵ +۰۰:۰۰

تغییر نگرش و کارآمدسازی

« سازمان های موفق با تغییر نگرش و کارآمدسازی، چالش نیروی انسانی خود را به حداقل ممکن رسانده اند »

مشکلات نگرش منابع انسانی و کارآمدسازی بر پایه عوامل سازمانی و فردی استوار است. نارضایتی نیروی انسانی از سازمان و درگیری های کارکنان با خود و یا با سرپرستان از ساختار معیوب، خلاء فرایندی و فقر فرهنگ سازمانی سرچشمه می گیرد که در نتیجه رفتارهای معنی دار آنها را در پی خواهد داشت و عامل اصلی بروز مشکلات و چالش های نیروی انسانی در سازمان ها به حساب می آید.

مشاوره مدیریت با شناسایی ریشه های نگرش های ناصحیح نیروها و مدیران در محیط کار و ارائه راهکارهای اساسی، چالش نیروی انسانی را به حداقل ممکن می رساند.

ما بر این باور هستیم که برای بهبود نگرش منابع انسانی و تغییر رفتار نیروی انسانی در یک سازمان نیاز است تا سرپرستان و مدیران آن سازمان نگرش خود را اصلاح نمایند. این اصلاح که از طریق انجام مطالعات دقیق رفتاری توسط کادر تخصصی تیم مشاوره مدیریت رسا و ارائه ی آموزش ها و راهکارهای لازم بر پایه این مطالعات صورت می گیرد میسر می گردد که در نهایت بهبود عملکرد نیروی انسانی را در پی خواهد داشت.

« تحقق چشم انداز بزرگ سازمان به اصلاح نگرش و کارآمدسازی نیروی انسانی بستگی دارد »

باز تعریف نگرش منابع انسانی

نگرش منابع انسانی و کارآمدسازی

تیم مشاوره مدیریت رسا با بهره گیری از تجارب و تخصص نیروهای کارآمد خود به مدیران کمک می کند تا نگرش ضعیف نیروی کار ناشی از محیط بد کار را اصلاح نمایند. برای ارزیابی دقیق نگرش منابع انسانی نیاز به اندازه گیری ذهنی و درونگرانه ی آنها می باشد که متخصصین تیم مشاوره مدیریت رسا علل ناهنجاری ها مانند نافرمانی ها، تاخیرهای ورود، بهره وری پایین و ارتباط نامناسب درون سازمانی را شناسایی و برای رفع چالش های نیروی انسانی، مدیران را به تمرکز برای روی رفتارهای مناسب تشویق و هدایت می کنند.

یکی از اصلی ترین عوامل رفتارهای ناهنجار کارکنان عدم رضایت شغلی می باشد. اندازه گیری سطح رضایت شغلی از طریق سنجش عقاید نیروی انسانی بهترین روش ممکن است که می تواند عوامل تاثیرگذار بر روی رفتار کارکنان و کارآمدسازی را روشن نماید.
تیم مشاوره مدیریت رسا با بکارگیری تکنیک ها و روش های علمی سنجش (گمنامی و ناشناسی) به نیروی انسانی اطمینان لازم را می دهد تا با خیال راحت اظهار نظر کنند و در نتیجه با دریافت نقطه نظرات نیروهای انسانی و بررسی موشکافانه ی آنها، راهکارهای لازم جهت از بین بردن عوامل ناهنجارهای نیروی انسانی را ارائه نماید.

نگرش منابع انسانی و کارآمدسازی

نگرش فردی کارکنان

قضاوت عجولانه در مورد نگرش فردی کارکنان نه تنها منجر به بهبود رفتار آنها نمی شود بلکه چالش نیروی انسانی را حادتر می کند. از همین رو به جای قضاوت از روی نگرش منابع انسانی می بایست با یک برنامه ریزی اساسی و جامع و اجرای دقیق آن نگرش آنها را به سمت دلخواه و ایده آل سازمان تغییر داد.

خط مشی محیط کار

خط مشی صحیح محیط کار علاوه بر ایجاد نظم و انضباط در عملکرد نیروی انسانی رفتار غیر قابل قبول آنها را به رفتاری معقول و قابل قبول تبدیل می کند. مشاوره مدیریت همچنین رفتار مدیران و سرپرستان در هدایت و مدیریت کارکنان را ارزیابی می کند تا از درک درست کارکنان از خط مشی سازمان اطمینان حاصل کند.

نگرش منابع انسانی و کارآمدسازی

اندازه گیری منابع انسانی و کارآمدسازی

اندازه گیری منابع انسانی به دو دلیل بنیادی مهم است :

  • اطمینان از اینکه منابع انسانی به صورت موثر مدیریت می شوند.
  • بررسی تاثیر فعالیت های منابع انسانی بر سازمان و مشتریان، عملکرد و ارزش سرمایه انسانی.

آنچه تیم مشاوره مدیریت رسا در این زمینه ارائه می کند:

 

  • جمع آوری و آنالیز داده ها مربوط به نیروی انسانی برای بهبود سودمندی سازمان، تعهد شغلی، و برگشت سرمایه نیروی انسانی.
  • تشخیص فرصت های پربازده به صورت خودکار و طراحی مجدد یا برون سپاری فعالیت های مختلف منابع انسانی.
  • تعیین نقش مطلوب نیروی انسانی.
  • مدل سازی منابع جایگزین.
  • تعیین معیارها و تجزیه و تحلیل سرمایه انسانی.
  • نظرسنجی و اندازه گیری میزان تعهد نیروی انسانی.
  • مدیریت شکوفاسازی استعدادها و برنامه ریزی نیروی کار.
  • کارآمدسازی و دگرگونی عملکرد نیروی انسانی.
02126769603

تماس با ما

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از صدر، کوچه سیمیاری، پلاک 6

تلفن: 02126769603 - 02122242997