دنبال کار میگردید؟ ما کمکتان میکنیم.

به بانک شغلی رساتیم بپیوندید.

ارسال رزومه و فرصت های شغلی

مسلما منابع انسانی متخصص یا سرمایه انسانی بزرگترین دارایی هر بنگاهی میباشند و تکیه هر بنگاهی قبل از آن که روی سرمایه فیریکی٬ سرمایه اجتماعی و سرمایه طبیعی باشد٬ بر دوش سرمایه انسانی و نگرش آنها خواهد بود. فعالیت ها و تجارب تیم مشاوره مدیریت رسا در زمینه استخدام نیرو برای بنگاه های اقتصادی و نیاز به نیروهای متعدد با شرایط متفاوت میتواند به دوستانی که جویای کار هستند کمک شایانی کند. با درنظر داشتن اهمیت سرمایه انسانی و با توجه به سابقه درخشان تیم مشاوره مدیریت رسا در امر استخدام منابع انسانی و همچنین تعدد نیروهای مورد نیاز در آن واحد٬ از رزومه های دوستان به منظور برسی و معرفی استفاده خواهد شد.

رزومه کاری - آگهی استخدام

اگر تمایل دارید در فرصت های شغلی موجود شما را پیشنهاد دهیم به
بانک شغلی رساتیم
بپیوندید.

بدین منظور لطفا رزومه خود را در قالب word یا pdf آپلود کنید یا به ایمیل employment@rasateam.com ارسال نمایید.

توجه: لطفا رزومه های ارسالی خود را با عنوان سمت شغلی مورد نظر ذخیره و ارسال کنید.

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.