۱- وضوح

ابتدا باید موفقیت را برای خود تعریف کنید. اگر دقیقا ندانید که چه می خواهید به قطع، موفقیتی در کار نخواهد بود. باید طوری اهداف بلند مدت و میان مدت را برای خود تعریف کنید که بتوانید با تمام جزئیات آن را برای هر کسی ترسیم کنید. بهتر است که این جزئیات را نوشته و همیشه آنها را جلوی چشمان خود داشته باشید. اینگونه در شرایط سخت ناامید نشده و با موفقیت های کوچک به سمت سستی نمی روید، به یاد خواهید داشت برای چه چیزی تلاش می کنید و عملا خود را با آن وفق می دهید.

۲- توجه

مشخص کنید که چه کارهایی انجام می دهید و کدامها شما را بیشتر از بقیه به اهدافتان نزدیک می کند. با این کار میزان کارهای بی اهمیت خود را می شناسید و سرعت خود را به شدت افزایش می دهید. از خود بپرسید: “اگر در روز فقط بتوانم یک کار انجام دهم، کدام کار است که مرا بیشتر از همه به هدفم نزدیک می کند؟” در بسیاری از شرکتها به کرات مشاهده کردیم که بسیاری از موارد قابل توجه عملا نادیده گرفته می شوند. در چنین مواردی با بررسی موارد مورد نیاز، میزان اهمیت موضوع را به طور مستند ارائه کرده و رتبه توجه برای آن مشخص می کنیم. خیلی از وقتها آنچه که ارائه می شود با تصورات مدیران متفاوت است. بدین منظور در تعیین این مهم به شدت دقت به خرج دهید چرا که در بیشتر موارد این پتانسیلها خود را از چشم شما مخفی می کنند. با مشخص شدن پتانسیل هایی که در مجموعه از چشمان مدیر مخفی شده است و ارائه راههای توجه به آنها از طریق برنامه ریزیهای مختلف، این پتانسیلها را به ظرفیت بالقوه تبدیل می کنیم.

۳- تمرکز

فرض کنید که شرکتهای اپل، مایکروسافت و گوگل هنوز راه اندازی نشده اند و شما ایده هر سه تای این شرکتها را دارید. میدانید که این شرکتها می توانند به باارزشترین برندهای دنیا تبدیل شوند. اما…برای به ثمر نشستن هر ایده و هر مجموعه ای تمرکز در کاری که می خواهید انجام دهید بالاترین ضریب برای موفقیت شما را خواهد داشت. هر کدام از این شرکتها فقط و فقط با تمرکز می توانند به پتانسیلهای خود دست یابند. باید یکی از این ایده ها را انتخاب کرده و تمام تمرکز خود را روی آن بتابانید. سعی نکنید همه کار انجام دهید. سعی کنید در تخصص خودتان از همه بهتر باشید.

خلاصه

وضوح، توجه و تمرکز سه پایه اساسی برای حداکثر کردن عملکرد در هر زمینه کاری می باشند. اول باید هدف خود را به وضوح تصویر و جزئی سازی کنید. سپس توجه خود را معطوف مواردی که شما را از بقیه فعالیتها به هدفتان بیشتر نزدیک می کنند کرده، که البته این کار نیازمند دقت و مهارتهای خاصی است و بعد تمرکز خود را منحصرا روی موضوع مشخص و تخصصتان بگذارید.